Ullerud Panorama

Fremdrift og nabokontakt

8 desember

Innspurt før jul – del 2

avatar

Trine Ellingsen Storvik

I Hus B nærmer betongen seg ferdig, og tømmer starter opp her rett over jul.

I Hus E har betongarbeidene startet opp, og Hus D vil også påbegynnes på nyåret.

8 desember

Innspurt før jul – del 1

avatar

Trine Ellingsen Storvik

På byggeplassen er det nå høy aktivitet, og vi er inne i de siste ukene før jul.

I Hus G og H er vi inne i sluttfasen. Her gjenstår litt detaljer som innerdører og belistning. Utvendig er stillasene nå tatt ned, slik at man kan se fasadene ordentlig.

I Hus C og F pågår innvendige arbeider for fullt. Her holder vi nå på med innervegger. Utvendig er vi nesten ferdige med panel på begge byggene.

7 november

Varsel om gravearbeider i Ullerudåsen

avatar

Trine Ellingsen Storvik

Denne uka vil det starte opp gravearbeider i Ullerudåsen. Dette er for vanntilkobling. Omkjøringsvei vil bli brukt i perioder, og dette vil skiltes.

Ellers i prosjektet pågår innvendige arbeider i G og H. Kjøkken er montert i H, og i løpe av et par uker er vi også ferdige med kjøkken i Hus G.

I Hus C og F holder vi nå på å lukke byggene og tekke taket.

På bygg B er betongarbeidene påbegynt.

30 september

Status

avatar

Trine Ellingsen Storvik

En ny status fra byggeplassen:

Bygg G og H er snart ferdig kledd utvendig, og sedumtaket har kommet på disse to byggene. Innvendig holder maler på i bygg H og i løpet av et par uker også i G.

I bygg C og F har tømmer nå startet opp, så her blir takelementene levert i løpet av de neste to ukene.

Den første delen av parkeringskjelleren ble denne uka asfaltert, så i løpet av noen uker så vil også råbygget på B som ligger oppå kjelleren reise seg.

 

Asfalt i kjelleren under B Tømmer er i gang i Hus F Sedumtak på Hus G, sett fra Hus C

13 september

Flytsparkel i Hus H

avatar

Trine Ellingsen Storvik

Denne uken gjøres det klart for flytsparkel i Hus H, og i neste uke vil det flytsparkles i Hus G. Det vil si at alle innervegger er ferdig gipset, og nå går det raskt frem til ferdige overflater: maler, parkett, kjøkken starter i løpet av de neste ukene.

I C er betongarbeidene nå i sluttfasen, og tømmerarbeidene på yttervegg starter til uka.

I F ligger vi ca en uke bak C, så her nærmer vi oss også ferdig med betongarbeidene.

I p-kjelleren holder vi på med stripefundamenter, og den første delen av parkeringskjelleren er planlagt asfaltert i uke 39. 

19 august

Uke 33

avatar

Trine Ellingsen Storvik

Etter en fin sommerferie er vi i full gang på prosjektet igjen, og nå skjer det mye raskt.

I bygg G og H er innvendige arbeider i full gang. I H gipser vi nå innervegger, og i G er innerveggene på vei opp.

Gipsing i Hus H

Klart for innervegger i Hus G

 

Bygg F og C er også i ferd med å reise seg i høyden.

I bygg F har vi lagt dekket over den første etasjen.

Bygg F

I bygg C har vi nå lagt dekket over den første leilighetsetasjen. Den nederste etasjen her er bodkjeller.

 

Bygg C

I bygg B har vi også startet så vidt med fundamenteringen under p-kjelleren denne uka. Brønnparken er nå ferdig borret.

6 juli

Informasjon om ny og gammel betegnelse på byggene

avatar

Trine Ellingsen Storvik

Vi får endel spørsmål om hva de ulike byggene heter, og velger derfor å legge ut en oversikt her over gammel betegnelse og ny betegnelse på byggene. Årsaken til endring i navnene på byggene adressene husene har fått.

 

Gammel betegnelse                    Ny betegnelse

Hus A                                            Hus B
Hus B                                            Hus C
Hus C                                            Hus D
Hus D                                            Hus H
Hus E                                            Hus G
Hus F                                            Hus F
Hus G                                            Hus E

5 juli

Det nærmer seg sommerferie

avatar

Trine Ellingsen Storvik

Byggeplassen tar sommerferie i uke 29 og 30. Da vil det være helt stengt. I uke 28 og 31 vil vi ha drift, men noe redusert.

Vi ønsker alle sammen en god sommer, og legger med noen bilder som viser status på byggeplassen.

Vi har påbegynt stripefundamentene i bygg F (nærmest veien). I bygg C har vi kommet godt i gang med kjelleren. Her blir det boder. Dekket over kjelleren legges i dag.

I bygg G og H nærmer vi oss tett bygg. Takelementene er på plass (på bildet mangler et element på bygg G), og vi har satt på GU (utvendig gips) på snart alle ytterveggene.

10 juni

Fremdriftsoppdatering

avatar

Trine Ellingsen Storvik

Vi har nå startet med tømrerarbeidene i både bygg G og H, så dette vil si at både yttervegger og etterhvert tak på disse byggene er på vei opp.

I tillegg har vi startet på kjelleren under bygg C, som er der bodene skal være.

Grunnarbeidene har også startet opp i bygg F.