Ullerud Panorama

Fremdrift og nabokontakt

19 november

Informasjon om sprengning og sikkerhet

avatar

Trine Ellingsen Storvik

Vi ønsker å dele litt informasjon om sikkerhet rundt sprengningsrabeidene på Ullerud Panorama.

Før det skal gå av en salve vil det varsles med et pulserende lydsignal. Når lydsignalet høres er det kort tid til selve sprengningen, og dette er ment som et varsel. Når lydsignalet slutter har salven gått av og området er igjen åpent og sikkert.

For å opprettholde den nødvendige sikkerhetssonen, vil det settes ut poster. Hver post består av en person som sperrer av veier eller lignende og har oversikt over et område. Hvilke poster som blir plassert ut, vil avhenge litt av hvor på tomta vi sprenger. Vi ber alle om å respektere postene, og ha forståelse for at det vil kunne bli noe venting for passerende bil- og gangtrafikk.

12 november

Oppstart spregningsarbeider

avatar

Trine Ellingsen Storvik

Siden oppstart har vi nå hugget trær og rensket tomta. Dermed er det til uka klart for oppstart av sprengningsarbeidene.  I den forbindelse vil det bli noe støy fra byggeplassen, både i forbindelse med selve salvene, men også fra håndteringen av de sprengte massene på tomta.

På bildet ser man glimt av den flotte utsikten som vil bli fra prosjektet.

God helg!

5 november

Første uka med aktivitet på tomta

avatar

Trine Ellingsen Storvik

Første uka med aktivitet på byggeplassen til Ullerud Panorama er gjennomført, og vi er godt i gang med å felle trær og opparbeide en anleggsvei på tomta.
Neste uke vil vi fortsette med å felle trær, og renske fjellet.

Vi i Skanska ønsker alle en god helg!

29 oktober

Oppstart på tomta

avatar

Trine Ellingsen Storvik

Vi har nå fått IG (igangsettelsestillatelse), og arbeidene på tomta vil derfor starte opp mandag 01.11. Hugging av trær og rensk av fjellet vil være det som starter opp først. Det vil derfor bli noe lyd fra både motorsag og gravemaskiner.

Det er satt opp byggegjerder rundt hele byggeplassen, og uvedkommende skal ikke bevege seg innenfor gjerdene. Dette er et sikkerhetstiltak, og vi vil oppfordre alle foreldre til å snakke med barna sine om at det ikke er lov å gå inn på byggeplassområdet.

Ellers vil vi ønske alle en god helg!

28 oktober

Velkommen til prosjektbloggen!

avatar

Trine Ellingsen Storvik

Vi nærmer oss oppstart på Ullerud Panorama, og bloggen til prosjektet er oppe og går. Her vil det legges ut informasjon om prosjektet underveis.