Ullerud Panorama

Fremdrift og nabokontakt

20 januar

Grunnarbeidene fortsetter

avatar

Trine Ellingsen Storvik

Vi jobber fortsatt med å sprenge og kjøre ut stein på tomta. Vi har nå kommet oss bort til punktet hvor tomta «knekker» og vender seg mer mot sørvest, parallelt med Ullerudbakken.

27 desember

Drift i jula – Presisering

avatar

Trine Ellingsen Storvik

Vi ønsker å presisere at det vil være full drift på byggeplassen på arbeidsdagene i romjula. Det vil ikke pågå steinknusing, men øvrige arbeider pågår for fullt.

Fortsatt god jul!

23 desember

Drift i juleferien

avatar

Trine Ellingsen Storvik

Det nærmer seg jul med stormskritt og på byggeplassen holder vi på for fullt med sprengning, knusing av stein, utkjøring av stein og klargjøring til oppstart av flere nye fag på nyåret. Borring av energibrønner og betongarbeider er de neste, store aktivitetene som starter opp.

I løpet av jula vil det være drift på byggeplassen på alle arbeidsdager. Vi håper på forståelse for dette.

Vi i Skanska ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år. 

17 desember

Knuseverk

avatar

Trine Ellingsen Storvik

Vi har nå fått inn et knuseverk på byggeplassen. Dette er for å knuse steinen som blir sprengt løs. Årsaken til at det benyttes et knuseverk, er at vi ønsker å redusere belastningen av tungtrafikk i nabolaget. Når vi knuser steinen, får vi med mye mer stein pr lastebil som kjører ut og inn av byggeplassen.

Hvis dere har noen spørsmål rundt dette kan dere kontakte prosjektleder Andreas Kjølberg: andreas.kjolberg@skanska.no eller på tlf 982 10 471.

10 desember

Sprengningarbeidene er godt i gang

avatar

Trine Ellingsen Storvik

I det fine vinterværet jobber vi med å sprenge på tomta, i tillegg til håndtering av steinen som er et resultat av sprengningen.

19 november

Informasjon om sprengning og sikkerhet

avatar

Trine Ellingsen Storvik

Vi ønsker å dele litt informasjon om sikkerhet rundt sprengningsrabeidene på Ullerud Panorama.

Før det skal gå av en salve vil det varsles med et pulserende lydsignal. Når lydsignalet høres er det kort tid til selve sprengningen, og dette er ment som et varsel. Når lydsignalet slutter har salven gått av og området er igjen åpent og sikkert.

For å opprettholde den nødvendige sikkerhetssonen, vil det settes ut poster. Hver post består av en person som sperrer av veier eller lignende og har oversikt over et område. Hvilke poster som blir plassert ut, vil avhenge litt av hvor på tomta vi sprenger. Vi ber alle om å respektere postene, og ha forståelse for at det vil kunne bli noe venting for passerende bil- og gangtrafikk.

12 november

Oppstart spregningsarbeider

avatar

Trine Ellingsen Storvik

Siden oppstart har vi nå hugget trær og rensket tomta. Dermed er det til uka klart for oppstart av sprengningsarbeidene.  I den forbindelse vil det bli noe støy fra byggeplassen, både i forbindelse med selve salvene, men også fra håndteringen av de sprengte massene på tomta.

På bildet ser man glimt av den flotte utsikten som vil bli fra prosjektet.

God helg!

5 november

Første uka med aktivitet på tomta

avatar

Trine Ellingsen Storvik

Første uka med aktivitet på byggeplassen til Ullerud Panorama er gjennomført, og vi er godt i gang med å felle trær og opparbeide en anleggsvei på tomta.
Neste uke vil vi fortsette med å felle trær, og renske fjellet.

Vi i Skanska ønsker alle en god helg!

29 oktober

Oppstart på tomta

avatar

Trine Ellingsen Storvik

Vi har nå fått IG (igangsettelsestillatelse), og arbeidene på tomta vil derfor starte opp mandag 01.11. Hugging av trær og rensk av fjellet vil være det som starter opp først. Det vil derfor bli noe lyd fra både motorsag og gravemaskiner.

Det er satt opp byggegjerder rundt hele byggeplassen, og uvedkommende skal ikke bevege seg innenfor gjerdene. Dette er et sikkerhetstiltak, og vi vil oppfordre alle foreldre til å snakke med barna sine om at det ikke er lov å gå inn på byggeplassområdet.

Ellers vil vi ønske alle en god helg!

28 oktober

Velkommen til prosjektbloggen!

avatar

Trine Ellingsen Storvik

Vi nærmer oss oppstart på Ullerud Panorama, og bloggen til prosjektet er oppe og går. Her vil det legges ut informasjon om prosjektet underveis.