Ullerud Panorama

Fremdrift og nabokontakt

19 november

Informasjon om sprengning og sikkerhet

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Vi ønsker å dele litt informasjon om sikkerhet rundt sprengningsrabeidene på Ullerud Panorama.

Før det skal gå av en salve vil det varsles med et pulserende lydsignal. Når lydsignalet høres er det kort tid til selve sprengningen, og dette er ment som et varsel. Når lydsignalet slutter har salven gått av og området er igjen åpent og sikkert.

For å opprettholde den nødvendige sikkerhetssonen, vil det settes ut poster. Hver post består av en person som sperrer av veier eller lignende og har oversikt over et område. Hvilke poster som blir plassert ut, vil avhenge litt av hvor på tomta vi sprenger. Vi ber alle om å respektere postene, og ha forståelse for at det vil kunne bli noe venting for passerende bil- og gangtrafikk.