Ullerud Panorama

Fremdrift og nabokontakt

7 april

Støp av første gulv på grunn og aktiviteter i påskeuka

avatar

Trine Ellingsen Storvik

I dag har vi støpt det første gulv på grunn. Det er i bygg G.

Forrige uke ble krana montert, og denne er nå i drift.

I påskeuka (mandag til onsdag) vil det være tilnærmet normal drift på byggeplassen. Grunnarbeider (som vil kunne inneholde både sprengning og pigging) og betongarbeider. De første veggelementene blir levert mandag og tirsdag.

Prosjektteamet ønsker alle en god påske!

29 mars

Betongarbeider på Hus G og H og resterende spregningsarbeider

avatar

Trine Ellingsen Storvik

Vi er nå i gang med betongarbeidene på både Hus G og H. Stripefundamenter på Hus G støpes i dag. Det vil bli flere støper i uka i ukene fremover.

Oppstart på Hus H

Oppstart på Hus G

Til uka vil sprengningsarbeidene ned mot Ullerudbakken starte, så det vil pågå sprengning også i ukene fremover.

11 mars

Første betongbil på plassen

avatar

Trine Ellingsen Storvik

I dag har den første betongbilen vært på prosjektet, og vi er offisielt i gang med betongarbeidene.

Første støp er på bygg G.

Fremover vil det være flere betongbiler, og etterhvert også leveranser av prefabrikerte betongelementer og stålsøyler til prosjektet.

9 februar

Grunnarbeider fortsetter i sola

avatar

Trine Ellingsen Storvik

Vi har hatt noen dager med fantastisk vær i Drøbak.

Grunnarbeidene pågår fortsatt for fullt, og vi jobber oss stadig lenger ned og innover på tomta. Aktivitetene som pågår er sprengning, steinknusing, opplasting og utkjøring av masser.
Områdene til der bunnplata på hus G og H skal være begynner å bli synlige på tomta. Vi gleder oss til å starte opp med betongarbeidene om en måneds tid.

Hus H kommer i området der hvor hjullasteren står.

20 januar

Grunnarbeidene fortsetter

avatar

Trine Ellingsen Storvik

Vi jobber fortsatt med å sprenge og kjøre ut stein på tomta. Vi har nå kommet oss bort til punktet hvor tomta «knekker» og vender seg mer mot sørvest, parallelt med Ullerudbakken.

27 desember

Drift i jula – Presisering

avatar

Trine Ellingsen Storvik

Vi ønsker å presisere at det vil være full drift på byggeplassen på arbeidsdagene i romjula. Det vil ikke pågå steinknusing, men øvrige arbeider pågår for fullt.

Fortsatt god jul!

23 desember

Drift i juleferien

avatar

Trine Ellingsen Storvik

Det nærmer seg jul med stormskritt og på byggeplassen holder vi på for fullt med sprengning, knusing av stein, utkjøring av stein og klargjøring til oppstart av flere nye fag på nyåret. Borring av energibrønner og betongarbeider er de neste, store aktivitetene som starter opp.

I løpet av jula vil det være drift på byggeplassen på alle arbeidsdager. Vi håper på forståelse for dette.

Vi i Skanska ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år. 

17 desember

Knuseverk

avatar

Trine Ellingsen Storvik

Vi har nå fått inn et knuseverk på byggeplassen. Dette er for å knuse steinen som blir sprengt løs. Årsaken til at det benyttes et knuseverk, er at vi ønsker å redusere belastningen av tungtrafikk i nabolaget. Når vi knuser steinen, får vi med mye mer stein pr lastebil som kjører ut og inn av byggeplassen.

Hvis dere har noen spørsmål rundt dette kan dere kontakte prosjektleder Andreas Kjølberg: andreas.kjolberg@skanska.no eller på tlf 982 10 471.

10 desember

Sprengningarbeidene er godt i gang

avatar

Trine Ellingsen Storvik

I det fine vinterværet jobber vi med å sprenge på tomta, i tillegg til håndtering av steinen som er et resultat av sprengningen.

19 november

Informasjon om sprengning og sikkerhet

avatar

Trine Ellingsen Storvik

Vi ønsker å dele litt informasjon om sikkerhet rundt sprengningsrabeidene på Ullerud Panorama.

Før det skal gå av en salve vil det varsles med et pulserende lydsignal. Når lydsignalet høres er det kort tid til selve sprengningen, og dette er ment som et varsel. Når lydsignalet slutter har salven gått av og området er igjen åpent og sikkert.

For å opprettholde den nødvendige sikkerhetssonen, vil det settes ut poster. Hver post består av en person som sperrer av veier eller lignende og har oversikt over et område. Hvilke poster som blir plassert ut, vil avhenge litt av hvor på tomta vi sprenger. Vi ber alle om å respektere postene, og ha forståelse for at det vil kunne bli noe venting for passerende bil- og gangtrafikk.